IOGT-NTO-rörelsens byggnadsförening

Välkommen till IOGT-NTO-rörelsens hus vid Vattentorget i Växjö. Här kan du hyra lokaler för olika aktivteter.