Hyresvillkor            Genom att denna lokal ägs av IOGT-NTO-Byggnadsförening och medlem i Våra Gårdar är det en drog & alkoholfri lokal. Det innebär att inga droger eller alkoholhaltiga drycker får intas i lokalen. All eventuell rökning sker utomhus.

         

 Hyrestagaren, samt eventuell underarrangör, som avser att bedriva verksamhet i denna lokal, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om demokrati och alla människors lika rätt och värde.                  

 Arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag av föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande eller kränkande påståenden eller uttryck får inte genomföras i dessa lokaler. Detta i enlighet med gällande lagstiftning mot diskriminering.        


 Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet samt omgående stänga arrangemanget så snart denne får kännedom om avtalsbrottet. För sådan förseelse kan hyrestagaren stängas av på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med stängning eller inställande av arrangemang på denna grund betalas av hyrestagaren.


 Betalningsvillkor enligt bokningsbekräftelse, vi debiterar påminnelseavgift på

    50:- vid dröjsmål att betala faktura samt dröjsmålsränta med 10% från förfallodagen.


 Avbokning kan ske kostnadsfritt senast 14 dagar innan hyresdagen.

    Sker avbokning mellan 6 till 13 dagar innan hyresdagen tar vi ut 25% av lokalhyran.

    Sker avbokning samma dag till 5 dagar innan hyresdagen tar vi ut 100% av lokalhyran.