Om oss

IOGT-NTO rörelsen

KULTURCAFÉER  

Musikcafé - var fjortonde dag, söndagar kl 15.00,

Vernissager - varje månad presenteras en ny konstnär   

Berättarcaféer - är ett samarbete mellan olika organisationer och IOGT-NTO som arrangeras sex gånger om året. Olika lokala personer framför intressanta berättelser.Copyright © All rights reserved. IOGT-NTO Byggnadsförening

Allmänt om IOGT-NTO huset i Växjö

Fastigheten blev IOGT-NTO rörelsens i en bytesaffär med Växjö Energi AB år 1991.

IOGT-NTO Byggnadsförening består av lokalföreningar inom IOGT-NTO rörelsen i Växjö tätort: IOGT-NTO Lf 201 Växjö, IOGT-NTO Lf 5604 Visol, IOGT-NTO Lf 6307 Tillsammans,  UNF 038, Kamratkretsen och JUNIS 302 Young Artists och Junis 632 Kungligheterna (Lf=lokalförening).


IOGT-NTO       

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.  JUNIS

IOGT-NTOs Juniorförbund är en fristående organisation inom IOGT-NTO-rörelsen för barn och kallas till vardags kort och gott ”Junis”. I Junis kan man vara medlem upp till och med 15 år.             

                                        

UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. I Växjö finns det fyra olika föreningar.      

  

NSF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en ungdomsorganisation som erbjuder barn och ungdomar i  hela samhället möjlighet till en utvecklande och meningsfull fritid.


Hem

Om oss

Lokaler

Kontakt

Policy  uthyrning

IOGT-NTO huset

Vattentorget 1

352 34  Växjö

lokalbokning@vattentorget1.se

För lokalbokning ring: 0470-70 64 54

HemOm ossLokalerKontakt